Opolskie mury

Zwiedzając stolicę województwa opolskiego, nie można zapomnieć o odwiedzeniu odrestaurowanych murów obronnych pochodzących z XIII wieku – radzą informatorzy z Event Hostel. Choć obecnie podziwiać możemy jedynie fragmenty obronnej infrastruktury, to struktury te cieszą się ogromną popularnością wśród przyjezdnych.

Historyczne baszty

Wzniesione w ok. 1285 roku mury obronne otaczały teren dzisiejszego Starego Miasta. Za panowania księcia Bolesława I, zbudowano dodatkowe baszty dla wzmocnienia funkcji obronnej wysokich ścian. Na terenie klasztornym stoi do dzisiaj  tzw. baszta Wilcza a obok katedry odbudowano tzw. Basztę Rybacką. Najlepiej zachowane fragmenty murów obronnych podziwiać można jedynie na terenie klasztoru sióstr Notre Dame (okolice Uniwersytetu) oraz, zrekonstruowane częściowo, tuż przy opolskiej katedrze. Z kolei baszta Bocianie Gniazdo stała przy bramie Gosławickiej, tj. przy wylocie dzisiejszej ulicy Osmańczyka. Baszta Barbary (Barborka) stała przy kościele św. Krzyża (jej zarys  został częściowo zrekonstruowany podczas prac konserwatorskich).

Bramy do miasta

Rolę komunikacji między stronami murów pełniły solidne, żelazne bramy. Na całej długości fortyfikacji znajdowało się ich pięć:

  • Brama Bytomska, zwana też Groszowicką lub Krakowską. Była to największa z bram miejskich. Była ona “sprzężona” z barbakanem. Stała od strony południowej, mniej więcej na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Zwierzynieckiej.
  • Brama Gosławicka, zwana też Górną. Stała przy zamku górnym, tj. od strony wschodniej.
  • Brama Biskupia, zwana też Mikołajską. Usytuowana była przy kolegiacie św. Krzyża, od strony północnej miasta.
  • Brama Odrzańska, zwana też Wrocławską lub Nyską znajdowała się przy moście miejskim na Odrze.
  • Brama Zamkowa stała przy klasztorze Franciszkanów.

Liczne przebudowy

Mury obronne przechodziły różne koleje losu i tak np. w roku 1497 Bramę Biskupią zamurowano po przewiezieniu przez nią zwłok zamordowanego w Nysie księcia Mikołaja II. W wieku XVI mury naprawiano, ale mimo to w roku 1583 część murów się rozpadła. W roku 1588 mury pokryto gontem a wieże dachówką.

Mury będące na początku XIX w. przeszkodą w przestrzennym rozwoju miasta na mocy decyzji władz rejencji opolskiej rozpoczęto rozbierać w 1819 r. Większość wraz z bramami zlikwidowano do połowy XIX wieku, materiał pozyskiwany z rozbiórki wykorzystano przy wznoszeniu nowych budowli, np. z cegieł Bramy Krakowskiej budowano opolski ratusz. Z bram miejskich najdłużej stała Brama Odrzańska, jeszcze w 1828 r. przeprowadzono jej przebudowę. Jednak ostatecznie rozebrano ją w 1889 r. W 2009 r odnowiono niewielki fragment murów miejskich. Obecnie w otoczeniu pozostałości opolskiej fortyfikacji organizowane są cykliczne festiwale kultury średniowiecznej. Entuzjaści tamtego okresu przedstawiają gościom, jak wyglądało życie w tamtym czasie, a także jak przeprowadzano turnieje rycerskie. Po całym dniu zwiedzania murów i zaznajomieniu się z ich historią polecamy skorzystanie z tanich noclegów w Opolu i wyspaniu się przed kolejnym dniem, który wykorzystać możecie na dalsze zwiedzanie naszego miasta.